ŠVOVKYŠvový stroj WPSS

Svařovaný matariál je stlačován dvěmi kotoučovými elektrodami ze slitiny mědi. Elektrody jsou upevněny na přítlačná ramena a jsou napájené ze zdroje svařovacího proudu. Svařovací kladky bývají vždy zevnitř a často i zvnějšku chlazeny vodou, neboť přenášejí proudy obdobné velikosti jako u bodového svařování, avšak s nepoměrně delší dobou zatěžování. Švové svářečky mají dvě velké výhody: menší spotřebu elektrické energie a příznivý tvar a vzhled hotového svaru na výrobku. Svařený šev je proti výchozí tloušťce asi o 0,1 mm tlustší a stačí ho jen lehce přebrousit, vyžaduje-li se na součásti dokonale hladký povrch. Švovým svařováním se provádějí nepřetržité svary.Zpět